Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Είπε...

I do not understand this squeamishness about the use of gas. We have definitely adopted the position at the Peace Conference of arguing in favour of the retention of gas as a permanent method of warfare…. I am strongly in favour of using poisoned gas against uncivilised tribes

Δεν καταλαβαίνω αυτή την δυσκολία γύρω από την χρήση τών αερίων. Έχουμε ρητά υιοθετίσει, στο Συνέδριο της Ειρήνης την θέση του επιχειρήματος υπέρ της διατήρησης των αερίων ως μόνιμη μέθοδο πολέμου .... Είμαι σθεναρά υπέρ της χρήσης δηλητηριασμένων αερίων εναντίον απολίτιστων φυλών
Winston S. Churchill, 1874-1965, from War Office minute, 12th May 1919


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου