Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

SNOWDEN: Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ - Snowden: UK running secret Middle East surveillance baseThe latest documents leaked by the US National Security Agency (NSA) whistleblower Edward Snowden has revealed that the UK is running a secret spying center in the Middle East.


Britain runs the secret snooping station in the Middle East to intercept huge numbers of emails, telephone calls and web traffic for the United States and other Western intelligence agencies, The Independent reported.

The newspaper, however, has not disclosed the exact location of the station.

According to the leaked documents, the information extracted from the underwater fibre-optic cables, is passed to Britain's eavesdropping agency, the Government Communications Headquarters (GCHQ) and then shared with the US NSA.

British government claimed the Middle East installation, is a key element in the West’s so-called “war on terror” and provides a vital “early warning” system when it comes to possible attacks.

The UK’s secret surveillance base in the Middle East is part of a larger $1.5 billion clandestine electronic operation, codenamed “Tempora,” which includes recordings of telephone calls, the content of email messages, Facebook entries and the personal internet history of users around the world.

Secret documents on the GCHQ Tempora project monitoring global phones and internet traffic were revealed by Snowden in June.

Earlier this week, British Prime Minister David Cameron pushed British paper The Guardian to destroy the classified documents it received from former NSA contractor.

Cameron ordered his top civil servant Sir Jeremy Heywood to collect sensitive material which has been leaked to the paper.
Multiple sources, including the paper’s editor Alan Rusbridger, said Heywood had been tasked by the British PM to warn The Guardian to either “hand over the documents or destroy them if it did not want to face legal action”.


 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ

Τα τελευταία έγγραφα που διέρρευσαν από τον πληροφοριοδότη της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA) Edward Snowden αποκάλυψαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί ένα μυστικό κέντρο κατασκοπείας στη Μέση Ανατολή.
Η Βρετανία λειτουργεί τον μυστικό σταθμό κατασκοπείας στη Μέση Ανατολή για να παρακολουθεί μεγάλο αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων και την κυκλοφορία διαδικτύου για τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, Ανέφερε το Independent.
Η εφημερίδα, ωστόσο, δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία του σταθμού. Σύμφωνα με τα έγγραφα που διέρρευσαν, οι πληροφορίες που προέρχονται από τα υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών, περνούν με υποκλοπές στη Βρετανία, στην κυβέρνητική Communications Headquarters (GCHQ) και στη συνέχεια μοιράζονται στο NSA των ΗΠΑ.
Η Βρετανική κυβέρνηση υποστήριξε ότι η εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή, είναι ένα βασικό στοιχείο για το λεγόμενο «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» της Δύσης και παρέχει μια ζωτικής σημασίας "έγκαιρη προειδοποίηση", όταν πρόκειται για πιθανές επιθέσεις.
Η Μυστική βάση επιτήρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στη Μέση Ανατολή είναι μέρος μιας μεγαλύτερης 1.5 δις δολαρίων  παράνομης ηλεκτρονικής επιχείρησης, με την κωδική ονομασία «Tempora," που περιλαμβάνει ηχογραφήσεις των τηλεφωνικών κλήσεων, το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις Facebook καταχωρήσεις και την προσωπική ιστορία Διαδικτύου των χρηστών σε όλο τον κόσμο

Απόρρητα έγγραφα για το έργο παρακολούθησης GCHQ Tempora των τηλεφώνων και της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο αποκαλύφθηκαν από τον Snowden τον Ιούνιο. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον πίεσε την βρετανική εφημερίδα The Guardian να καταστρέψει τα διαβαθμισμένα έγγραφα που έλαβε από την πρώην ανάδοχο NSA.
Ο Cameron διέταξε τον κορυφαίο  δημόσιο υπάλληλο του Sir Jeremy Heywood να συλλέξει το ευαίσθητο υλικό που έχει διαρρεύσει στον τύπο.
Πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του  Alan Rusbridger (συντάκτης τύπου), δήλωσαν ότι στον Heywood έχει ανατεθεί από τη βρετανική PM να προειδοποιήσει την Guardian είτε να "παραδώσει τα έγγραφα ή να τα καταστρέψει αν δεν ήθελε να αντιμετωπίσει νομικά μέτρα".(Η μετάφραση επιχειρήθηκε από εμάς. Παρακαλούμε να αναφερθούν πιθανά λάθη)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου