Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Ο ΓΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ (ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

"Το παρατσούκλι "Παπατζής" για τον Γεώργιο Παπανδρέου, πρεσβύτερο, οφείλεται στον Καφαντάρη (δημοκρατικό πολιτικό του μεσοπολέμου και ενταγμένου στο ΕΑΜ) και το κέρδισε για όλους τους φιλο-Βρετανικούς πολιτικούς ελιγμούς απέναντι στο ΕΑΜ, ώστε να παγιωθεί η Βρετανική κυριαρχία στην Ελλάδα, μετά το πέρας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Την ταραχώδη περίοδο 1961-1967, ο Γέρος της "δημοκρατίας" διατέλεσε και Υπουργός Παιδείας. Παραθέτω μία εγκύκλιό του (1965) και δηλώσεις του (1929), ως Υπουργού Παιδείας, για να καταλάβει κανείς το ποιόν του και το πνέυμα της εποχής : Πηγή : http://www.voros.gr/psi/ar1402.doc ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑI ΟΔΥΝΗΣ Φ. Κ.  Βώρος   ...... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ & ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  Aριθ. Εμπ. Πρωτ. 1010   Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1965 Προς τους Γενικούς Eπιθεωρητάς Μέσης Εκπαιδεύσεως Πανταχόθεν καταγγέλλεται, ότι η Κομμουνιστική Νεολαία Λαμπράκη καταβάλλει μεγάλας προσπαθείας προσεταιρισμού μαθητών των Γυμνασίων. Βεβαίως, εφ' όσον διεπιστώθη ποσοστόν 12% οπαδών της ΕΔΑ κατά τας τελευταίας εκλογάς, ευνόητον είναι ότι θα υπάρχουν και μαθηταί εμποτισμένοι από τας οικογενείας των με αριστεράν ιδεολογίαν. Και αυτούς, βεβαίως, κατά πρώτον λόγον, θα χρησιμοποιεί η Κομμουνιστική προπαγάνδα προς προσηλυτισμόν των Νέων. Εφιστώ δια τούτο και πάλιν την προσοχήν όλων των Kαθηγητών των Γυμνασίων και τους καθιστώ υπευθύνους δια πάσαν σχετικήν δραστηριότητα της Νεολαίας Λαμπράκη. Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Τούτο πρέπει να καταστή συνείδησις της Νέας Γενεάς. Ο Eθνικός φρονηματισμός, καθώς και η ηθική και πολιτική αγωγή των μαθητών είναι η πρώτη αποστολή του Διδασκάλου. Και εις αυτήν οφείλουν να επιδοθούν. Τα ιδικά μας ιδανικά είναι τα ιδανικά του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Eθνική και Πολιτική) και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΓΑΠΗ και ΘΥΣΙΑ. Αυτά είναι τα ιδεώδη μας και με αυτά πρέπει να εμποτισθή η Νέα Γενεά: ΕΛΛΑΣ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Aληθής Δημοκρατία. Πάσα εκτροπή πρέπει να κολάζεται αυστηρότητα. Και αν συμβή να υπάρξουν διδάσκαλοι, όχι ανήκοντες, αλλά και απλώς συμπαθούντες, ή ανεχόμενοι την κομμουνιστικήν προπαγάνδαν δεν έχουν θέσιν εις την Εκπαίδευσιν.      Όσοι πιστεύουν εις τα ιδεώδη των, τα υπερασπίζουν. Και την υπεράσπισιν των Ιδανικών μας και την έμπνευσιν της Νέας Γενεάς, έχει αναθέσει η Ελληνική Δημοκρατία εις τον Εκπαιδευτικόν κόσμον. Γνωρίζω, ότι έχουν μέχρι τούδε εκδοθή υπό του Υπουργείου Παιδείας πολλαί σχετικαί εγκύκλιοι. Αλλά επεθύμουν, λόγω της μεγάλης σοβαρότητος του θέματος, να επικοινωνήσω και εγώ προσωπικώς μεθ’ υμών. Παρακαλώ, όπως εις το τέλος εκάστου μηνός υποβάλλητε (Υπουργείον Παιδείας -Γραφείον Υπουργού) εμπιστευτικώς σχετικήν έκθεσιν. Δεχθήτε και διαβιβάσατε προς άπαντας, διδάσκοντας και διδασκομένους, τους εγκαρδίους χαιρετισμούς μου. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Πρόεδρος Κυβερνήσεως και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων . .........   Σ.Σ. : Ο Γ. Παπανδρέου είχε διατελέσει Υπουργός Παιδείας και το 1929, που είχε ψηφιστεί το "ιδιώνυμο" και ειδική νομοθεσία για τους εκπαιδευτικούς που απειλούνταν με άμεση απόλυση αν δεν συμμορφωνόνταν με το ιδεολογικό πλαίσιο (αντικομμουνιστικό), που έθετε η αστική κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου. Ιδού οι απόψεις του Γέρου της "Δημοκρατίας" : Από ΄την ίδια εργασία (του Φ. Κ. Βώρου) αντιγράφω :   Η γενική απειλή του νόμου παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή με τα λόγια του υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου δυο χρόνια αργότερα: ο υπουργός προεδρεύει σε μια συνεδρίαση του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, εκθέτει την εκπαιδευτική ιδεολογία της Κυβέρνησης και καταλήγει: «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι τυχόν δεν συμφωνούν δικαιούνται βεβαίως να διατηρoύν τας πεποιθήσεις  των αλλά όχι και τας θέσεις των. Την ίδια χρονιά ο ίδιος υπουργός σε δηλώσεις του που δημοσιεύτηκαν στην εφημ. «Πατρίς» και αναδημοσιεύτηκαν στο «Διδασκαλικό Βήμα» (αριθ. φύλλου 337 /2.8.1931) διευκρίνιζε: «Ημείς προκειμένου περί διδασκάλων χωρούμεν πέραν και του «Ιδιωνύμου». Διότι το Ιδιώνυμον, προς τιμωρίαν, ζητεί προπαγάνδαν των κομμουνιστικών ιδεών, ενώ το Υπουργείον, δια την απόλυσιν των διδασκάλων, αρκείται εις την ύπαρξιν και οπωσδήποτε διαπίστωσιν του κομμουνιστικού φρονήματος».   Ούτε ο Μπους νάταν !!!"     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου