Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ... RADIO FREE EUROPE AND RADIO LIBERTY - BY A. ROSS JOHNSON

http://www.amazon.com/Radio-Free-Europe-Liberty-International/dp/0804773564

..."Αυτή είναι μια συλλογή από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ (USG) σχετικά με το Radio Free Europe (RFE) και το Radio Liberty (RL) και των μητρικών τους οργανισμών, η Επιτροπή Free Europe και η αμερικανική επιτροπή για την απελευθέρωση από τον μπολσεβικισμό. Τα ραδιόφωνα εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) μέχρι το 1971, χρηματοδοτούνται μετά από ανοικτή πίστωση του Κογκρέσου, και συγχωνεύθηκαν το 1976 ως RFE / RL, Inc . Έγγραφα με αριθμούς αναφοράς προηγείται "MORI" ή "C" ελήφθησαν (πολλά με redactions) με υποχρεωτική εξέταση των αιτήσεων αποχαρακτηρισμού CIA σύμφωνα με τις διατάξεις των εκτελεστικών διαταγμάτων 13526 και 12958"

..."This is a collection of declassified U.S. Government (USG) documents pertaining to Radio Free Europe (RFE) and Radio Liberty (RL) and their parent organizations, the Free Europe Committee and the American Committee for Liberation from Bolshevism. The Radios were overseen and funded by the Central Intelligence Agency (CIA) until 1971, funded there after by open Congressional appropriation, and merged in 1976 as RFE/RL, Inc. Documents with reference numbers preceded by “MORI” or “C” were obtained (many with redactions) by mandatory declassification review requests to CIA under the provisions of Executive Orders 13526 and 12958."...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου