Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

UKRAINE

Ozan Çakır

There is no revolution, but European imperialism.

Δεν υπάρχει καμία επανάσταση, αλλά Ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός. (Μεταφράστηκε από το Bing)

14 · 8 Δεκεμβρίου στις 8:56 μ.μ. από κινητό

Ricardo Flores Herrera

Totally rigth.

1 · 8 Δεκεμβρίου στις 8:57 μ.μ.

Sukhan K. Strathus

Useful idiots of EU and NATO imperialism. Ukraine "closer" tu "EU"? Take a look at Greece, Portugal, Spain etc., you fools.

Χρήσιμοι ηλίθιοι του ιμπεριαλισμού της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία "πιο κοντά" στην "EU". Ρίξτε μια ματιά σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία κ.λπ., ανόητοι. (Μεταφράστηκε από το Bing)

3 · 8 Δεκεμβρίου στις 9:17 μ.μ. από κινητό

Sharon Tipton

Don't let the West destabilize so that Soros can bring in "an open market". http://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8

Μην αφήνετε τη Δύση να αποσταθεροποιήσει έτσι ώστε ο Soros να μπορεί να φέρει "μια ανοικτή αγορά". http://www.YouTube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8 (Μεταφράστηκε από το Bing)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου